Tot en met 15 september wordt ook in de weekenden en op feestdagen gevaren.